ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ΠΡΟΦΙΛ
 


 

Η εταιρία "Ι. Ζουντουρίδης - Θ. Σαμπλίδης - Γ. Σιγαλας Ο.Ε." ιδρύθηκε το 1982, ως βιοτεχνία κατασκευής αεραγωγών, μονάδων κλιματισμού - εξαερισμού, και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, με έδρα την Καλλιθέα.

Σήμερα έχει εξελιχθεί σε όμιλο επιχειρήσεων, με αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με έμφαση στον τομέα του κλιματισμού και εξαερισμού.

Λειτουργεί πλέον στις νέες εγκαταστάσεις στο ΒΙΟ.ΠΑ Ανω Λιοσίων, έχοντας αποκτήσει διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9001:2008, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση συστημάτων κλιματισμού - εξαερισμού - πυρόσβεσης αλλά και για ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, προσδίδοντάς της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αλλά και βαλκανική αγορά του κλάδου, είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η άμεση αποπεράτωση με χαμηλό συγκριτικά κόστος των έργων.

Το γεγονός αυτό εξασφαλίζεται απο την ευαισθητοποίηση στην εξοικονόμηση ενέργειας, απο την προσπάθεια για επίτευξη εύκολης διαχείρησης των συστημάτων που παράγονται, από την συνεχή επένδυση στην συγκέντρωση σύγχρονης τεχνογνωσίας.

Σημαντικό παράγοντα επίσης αποτελεί το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της επιχείρησης.

Τα στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν στην εταιρεία μιά ισχυρή παρουσία, γεγονός που οφείλεται και σε αξιόπιστους συνεργάτες και προμηθευτές.